Nyheter

På grund av ombyggnation och renovering kommer Active Sports Club City på Limstagatan att stängas torsdagen den 22/3. Samtliga medlemmar i Kramfors kommer därför endast ha tillgång till gymmet på Järnvägsgatan 24.

 

Detta innebär att det kan bli trångt på gymmet under några veckor!

Preliminär nyinvigning av Active Sports Club City beräknas till den 19/4 och då kommer du som medlem att få tillgång till båda gymmen med ditt nuvarande medlemskap!

Tack för överseende!

Due to construction activities we are closing the gym at Limstagatan ( Active Sports Club City) from march 22.

During reconstruction all members will have access to the gym at Järnvägsgatan 24.

This may cause the gym to be crowded for a few weeks.

Preliminary reopening at Limstagatan on April 19!