Dopingpolicy

Vår dopingpolicy

• Vi följer riksidrottsförbundet (RFs) normer och tar avstånd från alla former av doping.

Vilket innebär :

• 2 års avstängning från Active Sports Club vid ertappning.

• Användning och/eller försäljning av på RFs dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet och leder till förutom straff enligt Svensk lag, uteslutning från Active Sports Club, ingen återbetalning sker av träningsavgift.

• Active Sports Club förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta i samverkan med Polismyndigheten dopingkontroll. Vägran att delta i dopingkontroll kan leda till uteslutning från Active Sports Club utan återbetalning av träningsavgift.

Vi grundar vår policy på följande:

Doping är farligt och innebär stora hälsorisker för människan och strider mot medicinsk och idrottslig etik.

Det är olagligt att använda och att sälja dopingklassade medel kan leda till två års fängelse.

Hör eller ser du något som liknar användning eller distribution av dopingpreparat kontakta oss på, info@activesc.se

Tack!